Članarina i potvrde

Dragi članovi kluba,
sastanaka u klubskim prostorijama neće biti još neko vrijeme. Ukoliko netko treba potvrdu za registraciju svog oldtimera slobodno nas može kontaktirati putem mobitela na broj 098 9322 126 (Andrea Weber)
ili putem maila andrea.weber@zg.t-com.hr.
Uplatu članarine možete izvršiti putem banke na žiro račun kluba (Samoborska banka,
IBAN: HR 07 2403 0091 12000354 7), Ili osobno uz prethodni kontakt sa tajnikom kluba na broj 095 557 9623 (Marko Benić).
Članarina i dalje iznosi 200,00 KN.
Datum prvog sastanka kluba u ovoj godini biti će objavljen na web stranici kluba www.starikotaci.hr, a do tada ostanite zdravi.
Vaš AM OTK Stari Kotači.

Kategorija: